Milesi - ЛАКОВЕТЕ за дърво от 1947 година!


Milesi - ЛАКОВЕТЕ за дърво от 1947 година!

 

Марката за лакове за дърво Milesi е родена през 1947 г. в Италия от Milesi SpA, компания специализирана в производството на покрития за дърво. През 1970 г. Milesi SpA стана част от IVM, най-голямата мултинационална група в Европа и сред първите в света, в този сектор. IVM Group има филиали в Италия, Франция, Испания, Германия, Полша,  Гърция и САЩ, а продуктите им са разпространение в над 70 страни. През 2007 г. се създава IVM Chemicals от сливането между Milesi и другите италиански компании на холдинга. Проектът включва изграждането на една производствена и логистична база с много висока продуктивност, изградена на стабилната основа от отделните фабрики, разположени в различни части на Италия. В последните години от първостепенно значение е развитието на отделът за международно развитие, създаден за разпределението на продуктите Milesi по целия свят.

IVM Group има за цел да отговори на нуждите на всички хора, които работят с дърво, от малките потребители до дървообработващата промишленост.
Тази цел се постига чрез: Концентриране на интелектуални и финансови ресурси в конкретната област на покритията за дърво. Инвестиране на повече от 8%
от постъпленията в инвестиции, в научни изследвания и развитие. IVM Group гарантира последователност в стратегиите, сигурност и надеждност в администрацията. 

Продуктите Milesi са произведени в най-голямата и най-модерна база в света, специализирана изцяло в производството на покрития за дърво. Дизайнът на промишленото оборудване има за цел да предложи най-добрите гаранции за качество: висока стандартизация на процеса, постоянна възможност за намеса с тестове и контрол на качеството, за оптимизиране на натоварването в различните операции и пълен контрол на суровините и готовата продукция. От най-малките до най-големите производствени партиди, всичко е организирано, управлявано и контролирано от централна система за обработка, с цел постоянно да се гарантира качеството на продукта и удовлетворението на клиента.
Особено голямо внимание се обръща на въпросите свързани с околната среда, екологията и здравето на човека. Стриктно и съвестно се изпълняват и контролират регламентите на Европейския съюз в тази сфера.