Негорими лакове за дърво


Негорими лакове за дърво

Milesi, европейският лидер в производството на лакове за дърво, представя на пазара новаторско покритие за мебели, забавящо горенето. Продуктът е сертифициран съгласно действащите разпоредби в ЕС с ниски димни емисии и липса на ароматни разтворител и халогенирани съединения. Новата гама продукти на Milesi, както доказва техническият отдел на фирмата, е получила най-високата класификация на противопожарно поведение в процесите за строителството и строителни елементи. Една от основните характеристики на този нов диапазон на пожарозащитните покрития е, че са свободни от ароматни и халогенирани съединения, вещества, използвани за забавяне на горенето, но в случай на пожар отделят токсични газове като хлор (Cl 2), бром (Br 2), хлороводород (HCl) и фосген (CCl2O).

Европейският стандарт (EN 13501-1: 07 + A1: 2010) отразява как един продукт реагира срещу пожар и измерва три аспекта в случай на пожар:

Намалението на емисиите на дим предпазва дихателните пътища от токсичност и асфиксия и също така подобрява видимостта в помещенията. Тази променлива е от решаващо значение за евакуацията на хора, без видимост, са безполезни аварийните планове, табели и дори специфичното осветление.

Акрилните лакове от серията "NO-FIRE MULTILAYER NON-YELLOWING” с оглед на резултатите от тестовете и критериите са класифицирани според UNE-EN 13501-1: 07 + A1: 2010. Това е най-високата сертификация, която може да бъде получена съгласно действащите разпоредби в ЕС.

Серията акрилни лакове предлага следните възможности:

Предназначението им включва различни видове проекти, като изграждане на нови хотели, търговски, институционални, спортни и културни сгради и т.н. или в различни възстановителни дейности от същия характер, при които се изисква използването на негорими материали.

Чрез лакиране с този иновативен и високо технологичен продукт в една сграда могат да се предпазят и изолират от пожар не само пода, стените, таваните, а и врати и цялото обзавеждане. Така ще защитите вашият дом, хотел, заведение или  обществена сграда. 

ЕДИД България, единственият оторизиран вносител на IVM Chemicals, предлага на българския пазар цялата гама огнезащитни акрилни лакове от серията "NO-FIRE MULTILAYER NON-YELLOWING”.

негорим лак за дърво