Калкулатор

*Разходната норма зависи от вида на материала, сухотата и предварителната му обработка, както и от начина и броя на нанасяне!