Воден безцветен лак 60% гланц

Воден безцветен лак 60% гланц
код: HSC6A17D

Воден интериорен безцветен лак 60% гланц.

Разфасовка - 25 кг.

Воден безцветен лак 25% гланц

Воден безцветен лак 25% гланц
код: HSC6A17H

Воден интериорен безцветен лак 25% гланц.

Разфасовка - 25 кг.

Воден безцветен лак 30% гланц

Воден безцветен лак 30% гланц
код: HSC6033

Воден интериорен безцветен лак 30% гланц.

Разфасовка - 5 кг.